ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά

Η JCC είναι υπερήφανη που ανακοινώνει την ένταξή της στη Λίστα Εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, στο πλαίσιο του κανονισμού eIDAS (ΕΕ) 910/2014.

Ως ο πρώτος Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης στην Κύπρο, η JCC μπορεί πλέον να παρέχει επίσημα τις ακόλουθες εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης:

  • Δημιουργία εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικών υπογραφών
  • Δημιουργία εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικών σφραγίδων

Για την Λίστα Εμπιστοσύνης της ΕΕ, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης.

Μοιραστείτε το