ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά
Πως μπορώ να αποκτήσω εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή;
Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή μου;
Κατεβάστε την εφαρμογή "JCC authenticator" και συνδέστε την με το ψηφιακό πιστοποιητικό σας.
Όταν σας ζητηθεί να υπογράψετε μέσω της Πύλης Υπογραφών, θα πρέπει να επιλέξετε τον τρόπο υπογραφής (Απλή ή εγκεκριμένη υπογραφή).
Στην περίπτωση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής θα λάβετε ένα push notification μέσω του JCC authenticator για εξουσιοδότηση.
Απλή υπογραφή vs Εγκεκριμένη υπογραφή
Μάθετε περισσότερα για τους 2 τύπους ηλεκτρονικών υπογραφών που προσφέρονται από την JCC
Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή
Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο ηλεκτρονικών υπογραφών. Σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS, μια εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει την ίδια νομική ισχύ με μια χειρόγραφη υπογραφή και αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από όλες τις ηλεκτρονικές υπογραφές και δημιουργείται από μια ειδική συσκευή δημιουργίας υπογραφών (QSCD). Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει ισχύ από 1 έως 3 χρόνια. Κάντε κλικ εδώ για την τιμολογιακή μας πολιτική.
JCC eSIGNATURES
JCC eSIGNATURES
Απλή ηλεκτρονική υπογραφή
Η απλή υπογραφή αποτελεί το πιο απλό επίπεδο υπογραφής. Δεν απαιτεί ισχυρή ταυτοποίηση υπογράφοντος ή επαλήθευση ταυτότητας. Για να ζητήσετε απλή ηλεκτρονική υπογραφή, αρκεί απλά να γνωρίζετε την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του υπογράφοντος. Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις απλές ηλεκτρονικές υπογραφές αγοράζοντας ένα ατομικό ή επιχειρηματικό πακέτο υπογραφών από την πύλη υπογραφών της JCC. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
Πως υπογράφω ηλεκτρονικά;
Ποια έγγραφα μπορούν να υπογραφούν ηλεκτρονικά;
Όλα τα έγγραφα που απαιτούν χειρόγραφη υπογραφή μπορούν να υπογραφούν και ηλεκτρονικά.
JCC eSIGNATURES
Συμβόλαια
(πωλητήρια έγγραφα, ενοικιαστήρια, ασφαλιστήρια)
JCC eSIGNATURES
Συναλλαγές
(οικονομικές καταστάσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές)
JCC eSIGNATURES
Εταιρικές διαδικασίες
(φορολογικές δηλώσεις, πιστοποιητικά γέννησης)

Ποιες οι διαφορές μεταξύ της "πιστοποιημένης ηλεκτρονικής υπογραφής" και της "ηλεκτρονικής ταυτότητας";

Η πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή απευθύνετε προς όλους του κατόχους βιομετρικής ταυτότητας η διαβατηρίου, ενώ η ηλεκτρονική ταυτότητα απευθύνετε μόνο σε Κύπριους πολίτες που έχουν βιομετρική ταυτότητα. Η ηλεκτρονική ταυτότητα εμπεριέχει δυο πιστοποιητικά, το πιστοποιητικό εγκεκριμένης υπογραφής και το πιστοποιητικό αυθεντικοποίησης του πολίτη.