ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά
ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΜΕΣΗ ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΜΕΣΗ ΧΡΕΩΣΗ

Βοηθήστε τους πελάτες σας να διατηρήσουν τους δικούς τους πελάτες με άμεσες χρεώσεις
Η υπηρεσία Άμεσης Χρέωσης (SEPA) βοηθά τις επιχειρήσεις να κάνουν πιο αποδοτικές τις ταμειακές ροές τους και να κτίσουν εμπιστοσύνη, καθιστώντας το ευκολότερο για τους πελάτες τους να πληρώνουν τακτικά τέλη και συνδρομές. Χρειάζεται, όμως, να συνεργάζονται με τράπεζες που διαθέτουν την υποδομή, την ασφάλεια και το δίκτυο να το πράξουν. Η JCC λειτουργεί ένα εθνικό δίκτυο μέσω του οποίου οι πιστωτές μπορούν εύκολα να συνδεθούν και να στείλουν οδηγίες για άμεσες χρεώσεις, οι οποίες στη συνέχεια τυγχάνουν επεξεργασίας, εκκαθάρισης και προώθησης από την JCC στις αντίστοιχες τράπεζες εντός των χωρών του SEPA.

Είστε τράπεζα;
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αρχίσετε να προσφέρετε υπηρεσίες Άμεσων Χρεώσεων SEPA στους πελάτες σας σήμερα.

Πώς λειτουργεί το SEPA

Η άμεση χρέωση SEPA είναι μια απλή διαδικασία τριών βημάτων.

1

Οι πελάτες (χρεώστες) επιλέγουν την Άμεση Χρέωση SEPA ως τρόπο πληρωμής και δίνουν τα στοιχεία IBAN στις επιχειρήσεις (πιστωτές).

2

Οι πελάτες δέχονται εντολή που εξουσιοδοτεί την επιχείρηση να χρεώσει άμεσα τον λογαριασμό τους μέσω SEPA.

3

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πελατών χρεώνονται και ο τραπεζικός λογαριασμός της τράπεζας πιστώνεται αναλόγως.
Πώς να γίνετε τράπεζα πιστωτή SEPA
Αν είστε τράπεζα, μπορείτε να γίνετε τράπεζα πιστωτή και να χρησιμοποιείτε το σύστημα άμεσων χρεώσεων SEPA κάνοντας αίτηση μέσω της JCC.