ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά
Τι είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα;
Η ηλεκτρονική ταυτότητα (eID) είναι το επίσημο εργαλείο του κράτους για την αναγνώριση των δεδομένων του πολίτη και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών με ασφάλεια και νομική ισχύ. Με άλλα λόγια, είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο, όπως και η βιομετρική ταυτότητα στον φυσικό κόσμο. Επιπλέον, διασφαλίζει τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής για την υπογραφή ψηφιακών εγγράφων με ασφάλεια και νομική ισχύ.
Πως μπορώ να αποκτήσω την Ηλεκτρονική Ταυτότητα;

Γιατί χρειάζομαι την ηλεκτρονική ταυτότητα;

  • Το Πιστοποιητικό Αυθεντικοποίησης αποτελεί την ταυτότητα του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο, καθώς με τη χρήση του ο πολίτης θα μπορεί να επαληθεύει και να έχει πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η κυβερνητική πύλη Cylogin.
  • Με την Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή ο πολίτης μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά οποιαδήποτε συμφωνία χρειαστεί με ασφάλεια και ισάξια με την χειρόγραφη νομική ισχύ.
Που μπορώ να χρησιμοποιήσω την ηλεκτρονική ταυτότητα;
Όλα τα έγγραφα που απαιτούν χειρόγραφη υπογραφή μπορούν να υπογραφούν και ηλεκτρονικά.
JCC ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΑΡΤΑΣ
Συμβόλαια
(πωλητήρια έγγραφα, ενοικιαστήρια, ασφαλιστήρια)
JCC ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΑΡΤΑΣ
Συναλλαγές
(οικονομικές καταστάσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές)
JCC ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΑΡΤΑΣ
Εταιρικές διαδικασίες
(φορολογικές δηλώσεις, πιστοποιητικά γέννησης)

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και της ηλεκτρονικής ταυτότητας;

  • Η ηλεκτρονική ταυτότητα του πολίτη απευθύνεται μόνο σε Κύπριους πολίτες με ενεργή βιομετρική ταυτότητα
  • ​Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή απευθύνετε προς όλους του κατόχους βιομετρικής ταυτότητας η διαβατηρίου