ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά
Εντάξου στην ομάδα μας

Εντάξου στην ομάδα μας

Ψάχνουμε συνεχώς για ταλαντούχα, ενθουσιώδη άτομα με αφοσίωση στις αξίες μας, τα οποία θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε καλύτερα, ταχύτερα και ασφαλέστερα εργαλεία πληρωμών για τους πελάτες μας.

Η JCC σέβεται τον κάθε άνθρωπο και προσφέρει ένα δυναμικό ομαδικό περιβάλλον εργασίας με ελκυστικούς μισθούς και προνόμια.

Εάν δεν βλέπετε κάποια κενή θέση εργασίας αυτή τη στιγμή, δοκιμάστε ξανά σύντομα.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα:

JCC is seeking to recruit a dynamic individual to fulfil the role of an Issuing Technical Analyst for its Digital, Information & Technology Department based in Nicosia.

The ideal candidate should be a strong team player, possess strong analytical skills and be able to effectively multitask in a fast-paced and demanding environment.

The Issuing Technical Analyst will work exclusively on the Issuing Card Management System being responsible for the evaluation, design, implementation, and ongoing support of the Card Management Applications.

 

Job Duties/ Main Responsibilities:

 • Act as the lead subject matter expert for the Issuing Card Management System.
 • Analyze business and technical requirements.
 • Translate client’s requirements into technical solutions.
 • Perform software analysis, programming, testing, and debugging.
 • Provide support to users for Card Management Systems functionalities.
 • Develop comprehensive end to end test cases and execute testing at data, interface and application levels to confirm that these are designed in accordance with business requirements.
 • Drive project delivery from project inception through to deployment and postproduction support.
 • Conduct root cause analysis to investigate problems and errors.
 • Liaise with software vendors for new functionalities and changes.
 • Perform technical and operational training to users.

 

Personal Skills, Knowledge, Experience and Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or equivalent in Computer Science or other relevant subjects.
 • Minimum 4 years of experience in similar position and industry.
 • Experience in Payment Cards and/or Card Issuing systems is requirement.
 • Good Knowledge of SQL and PL/SQL is requirement.
 • Strong understanding of testing concepts and methodologies.
 • Programming skills in C, C++ or JAVA will be considered an advantage.
 • Hands on experience in all phases of test execution.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Excellent spoken and written Greek and English communication skills.

 

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate.

All applications will be handled with complete confidentiality.

JCC is seeking to recruit a dynamic individual to fulfil the role of a Technical Analyst to be part of its IT Business Applications & Strategy Department based in Nicosia.

The ideal candidate should be a strong team player and should possess strong analytical and problem-solving skills and be able to effectively multitask in a fast-paced environment.

The Technical Analyst will be responsible to review the payment schemes bulletins from VISA & MasterCard and ensure ongoing card scheme compliance on JCC platform. Additionally, will be responsible to prepare technical requirements for the vendors and be able to coordinate with payment schemes for clarifications and vendors in creating the final solution.

 

Job Duties/ Main Responsibilities:

 • Review Payment Scheme bulletins and translate Scheme requirements into technical solution documents and liaise with vendors to finalize the technical details of the solution.
 • Be able to classify the bulletin into E-Commerce, Face-to-Face (F2F), Authorization or Clearing related.
 • Collaborate with internal and external stakeholders to understand the technical changes required.
 • Prioritize and manage multiple requests, projects, and activities typically working under pressure.
 • Manage projects relating to the card payment switch from technology perspective including requirement gathering, implementation, testing, production deployment and post-production support.

 

Personal Skills, Knowledge, Experience and Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in the field of Computer Science / Engineering, Information Technology or Business Information systems or related field.
 • Understanding of card payment cycles such as authorization (F2F or ecommerce)/clearing/ settlement.
 • Previous experience in similar role.
 • Experience in Payment Schemes monthly releases for enhancements/compliances related with Card Payment industry.
 • Excellent planning, reporting, problem solving and organization skills.
 • Strong analytical and conceptual thinking skills.
 • Basic knowledge of programming languages will be considered as advantage.
 • Ability to quickly absorb technical concepts and effectively communicate them to a non-technical audience.
 • Ability to work on multiple projects/systems simultaneously.
 • Team player with excellent interpersonal and relationship skills.
 • Excellent spoken and written Greek and English communication skills.

 

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate.

All applications will be handled with complete confidentiality.

JCC is seeking to recruit a dynamic individual to fulfil the role of a Database Administrator for its Technology Infrastructure department based in Nicosia.

The ideal candidate should be a strong team player, possess strong analytical skills and be able to effectively multitask in a fast-paced, demanding and highly regulated environment. The Database Administrator will ensure that the day-to-day activities related to database management run smoothly.

 

Job Duties:

 • Function as a database administration subject matter expert, providing technical guidance and support in all aspects of database administration.
 • Analyse business and technical requirements to determine the most appropriate database solutions that align with business objectives, including commercial and open-source options.
 • Translate customer requirements into technical solutions and ensure seamless integration and optimal performance using various database technologies, including Microsoft SQL, Oracle and DB2.
 • Perform software analysis, scripting, testing, and troubleshooting to develop and maintain robust and efficient database systems for various database platforms.
 • Provide comprehensive support to users, addressing their questions and issues related to database functionalities, irrespective of the underlying technology.
 • Develop and execute comprehensive end-to-end test cases, validating database system design and functionality based on business requirements and considering various database architectures.
 • Take ownership of project delivery, overseeing the entire project lifecycle from design to deployment and post-deployment support for various database platforms.
 • Conduct in-depth root cause analysis to investigate and resolve issues and errors, minimize system disruption, and optimize performance across multiple database technologies.
 • Collaborate with software vendors and open-source communities to evaluate and implement new features and system changes, ensuring continuous improvement.
 • Deliver technical and operational training to users, enabling them to effectively utilize and maximize the benefits of database systems, including various commercial and open-source options.
 • Designing database backup, archiving, and storage strategy.
 • Identifying, reporting, and managing database security issues, audit trails, and forensics.

 

Required skills/qualifications: 

 • Strong database administration skills.
 • Extensive knowledge of SQL and PL/SQL, with hands-on experience in Microsoft SQL and Oracle databases.
 • Solid understanding of testing concepts and methodologies to ensure the delivery of high-quality and reliable database solutions for multiple database platforms.
 • Proficiency in scripting languages (e.g., PowerShell, Python, or Bash) for task automation and database administration.
 • Proven experience in all phases of test execution, including test planning, execution, and reporting.
 • Excellent analytical and problem-solving skills with the ability to efficiently identify and resolve complex database issues.
 • Excellent communication skills, both verbal and written, in Greek and English, enabling effective collaboration and clear documentation.
 • Self-motivated and able to work under minimal supervision.
 • Minimum of 5 years of relevant experience in a similar position and industry.

 

Nice to have skills/qualifications:

 • Familiarity with Oracle Golden Gate for real-time data replication and integration
 • Knowledge of Oracle Data Guard for database high availability and disaster recovery.
 • Knowledge of IBM DB2/HADR.
 • Experience in Microsoft Always-On for database failover clustering and availability solutions.
 • Experience in database administration on cloud-based platforms
 • Familiarity with MariaDB, MySQL and NoSQL technologies

 

Academic Qualifications:

 • Computer Science/Engineering degree or equivalent work experience.

 

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate.

All applications will be handled with complete confidentiality.

 

JCC Payment Systems Ltd is seeking to recruit a dynamic individual to fulfil the role of a Systems Engineer for its Technology Infrastructure Department based in Nicosia.

The ideal candidate should be a strong team player and should possess strong analytical and problem-solving skills and be able to effectively multitask in a fast-paced environment.

The Systems engineer is responsible for the design, implementation and maintenance of the systems infrastructure of the Company.

 

Job Duties/ Main Responsibilities:

 • Maintains and supports workstations, servers, operating systems, application software, automation tools, virtualisation and storage systems
 • Prepares and implements configuration changes and upgrades to systems to support new projects, meet compliance requirements and replace aging technology
 • Monitors systems, performs preventive maintenance, and detects and fixes defects
 • Applies new versions and patches and mitigates system vulnerabilities
 • Performs capacity planning and performance tuning
 • Implements and maintains the systems backup and redundancy strategies
 • Configures and maintains the systems in accordance with the company’s security and compliance requirements
 • Develops and maintains technical documentation
 • Provides support and assistance to users and customers

Qualifications, Personal Skills, Knowledge/Experience:

 • Bachelor’s Degree in the field of Computer Science / Engineering, Information Technology or Business Information systems or related field or professional certifications
 • Analytical and problem-solving abilities
 • Strong interpersonal and team working skills
 • Excellent command of the Greek and English languages, both verbal and written
 • Windows and Linux operating systems
 • Windows Active Directory, Exchange Server, Office 365
 • VMWARE Virtualisation infrastructure
 • Storage systems
 • Antivirus and backup systems
 • Monitoring, management and automation tools

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate

All applications will be handled with complete confidentiality

JCC Payment Systems Ltd is seeking to recruit a dynamic individual to fulfil the role of a Card Issuing Technical Analyst for its Digital, Information & Technology Department based in Nicosia.

The ideal candidate should be a strong team player, possess strong analytical skills and be able to effectively multitask in a fast-paced and demanding environment.

The Card Issuing Technical Analyst will work exclusively on the Issuing Card Management System being responsible for the evaluation, design, implementation, and ongoing support of the Card Management Applications.

Job Duties/ Main Responsibilities:

 • Analyze business and technical requirements.
 • Translate client’s requirements into technical solutions.
 • Perform software analysis, programming, testing, and debugging.
 • Provide support to users for Card Management Systems functionalities.
 • Develop comprehensive end to end test cases and execute testing at data, interface and application levels to confirm that these are designed in accordance with business requirements.
 • Conduct root cause analysis to investigate problems and errors.
 • Liaise with software vendors for new functionalities and changes.
 • Perform technical and operational training to users.

Personal Skills, Knowledge, Experience and Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or equivalent in Computer Science or other relevant subjects.
 • Good Knowledge of SQL and PL/SQL will be considered an advantage.
 • Programming skills in C, C++ or JAVA will be considered an advantage.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Excellent spoken and written Greek and English communication skills.

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate.

All applications will be handled with complete confidentiality.

  Φόρμα Επικοινωνίας

  * υποχρεωτικά πεδία

  Εν συντομία πείτε μας τι είδους δουλειά κάνετε. Παρακαλώ μην αναφέρετε τα πτυχία σας, απλά αναφερθείτε σε αυτό που είστε καλοί.

  Ακαδημαϊκό υπόβαθρο:


  Δήλωση Εμπιστευτικότητας για Αιτητές Εργοδότησης

  Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας της JCC για λεπτομέρειες που αφορούν τους τρόπους με τους οποίους η JCC θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που θα λάβει μέσω της αίτησής σας για εργοδότηση στην JCC και τα δικαιώματα που έχετε κάτω από τον νόμο περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να εκτυπώσετε αυτή τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας για μελλοντική αναφορά. Η αίτησή σας και τα σχετικά προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρηθούν από την JCC για μια περίοδο ενός έτους μετά την υποβολή της αίτησής σας. Εάν επιθυμείτε να εργοδοτηθείτε στην JCC μετά το πέρας αυτής της περιόδου, θα πρέπει να υποβάλετε εκ νέου αίτηση.