ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά
Εντάξου στην ομάδα μας

Εντάξου στην ομάδα μας

Ψάχνουμε συνεχώς για ταλαντούχα, ενθουσιώδη άτομα με αφοσίωση στις αξίες μας, τα οποία θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε καλύτερα, ταχύτερα και ασφαλέστερα εργαλεία πληρωμών για τους πελάτες μας.

Η JCC σέβεται τον κάθε άνθρωπο και προσφέρει ένα δυναμικό ομαδικό περιβάλλον εργασίας με ελκυστικούς μισθούς και προνόμια.

Εάν δεν βλέπετε κάποια κενή θέση εργασίας αυτή τη στιγμή, δοκιμάστε ξανά σύντομα.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα:

JCC is seeking to recruit a dynamic individual to fulfil the role of a Call Center Agent for its Customer Contact and Support Department based in Nicosia.

The ideal candidate should be a strong team player and a quick learner and be able to deliver a superior customer experience in a fast-paced, demanding and highly regulated environment.

The Call Center Agent will ensure timely and accurate resolution to customer inquiries and issues in accordance with the organization’s service standards.

As the voice of our company, the Call Center Agent must possess excellent communication and interpersonal skills, as well as be enthusiastic about helping customers and driving their satisfaction.

 

Job Duties:

 • Respond to incoming contacts in an efficient, timely and professional manner
 • Adhere to company’s policies and procedures when interacting with customers
 • Stay up to date regarding company’s products, services and policies
 • Identify customer needs, research issues, resolve complaints, and provide solutions
 • Maintain accurate customer records in Customer Relationship Management (CRM) system and complete call logs and reports
 • Follow-up complicated customer calls where required
 • Escalate priority issues to management, when the need arises
 • Route customer’s inquiries to the appropriate department if the issue cannot be resolved on the first point of contact
 • Obtain and evaluate all relevant data to handle complaints and inquiries
 • Recommend improvements for systems and processes to boost organizational efficiency
 • Build positive relationships by going above and beyond with customer service, ensuring that all questions and issues are handled appropriately

 

Required skills/qualifications:

 •  Secondary education. Tertiary education (bachelor’s degree, diploma) will be considered a plus
 • Experience in a call center environment will be considered an additional qualification
 • Excellent customer service skills to ensure that customers receive satisfactory service
 • Superior listening, verbal and written communication skills
 • Strong analytical and problem-solving skills to identify issues and determine the most effective solutions
 • Good command of both Greek and English language
 • Ability to work under pressure in a fast-paced work environment
 • Ability to work with multiple technology platforms and systems
 • Stamina to handle high volumes of calls and consistently provide excellent service
 • Ability to remain calm and polite when dealing with unsatisfied customers
 • Willingness to work on shifts (incl. night shifts), weekends and public holidays

 

24-hour shift system/ 3 shifts:

 • Morning
 • Afternoon
 • Night

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate. All applications will be handled with complete confidentiality.

The Trust Services Technical Analyst is responsible for the development and management of technologies for the Trust Services area.

The role is a hands-on infrastructure, application and service support role and the candidate will work directly on the service technologies including Public Key Infrastructure, software applications and related technologies.

The responsibilities include requirements gathering and definition, technical design and specification, testing, coordination, implementation support and break / fix of the technical services.

You will interpret internal/external business challenges and best practices to recommend improvements to products, processes or services.

 

Roles & Responsibilities

 • Gain a deep technical understanding on PKI architecture (Certificate Authority, Registration Authority, Remote Key Management) in order to develop it effectively and assist on how to incorporate new technologies
 • Evaluate all PKI architecture and develop required presentations and white papers for all technical processes and issues
 • Coordinate with all software vendors and JCC Support Engineers to perform investigations on all application issues and provide effective resolutions
 • Administer all Trust Services systems and recommend efficient modifications to systems to improve efficiency and reduce cost of all operations and determine appropriate procedures for all the technologies and assist in all equipment configurations
 • Participate in integration tests as defined in the test specifications, including event logging and reporting of results
 • Project lead for production hardware setup, configuration and software deployment, security configurations, infrastructure testing, and license installations
 • Analyze all business requirements and recommend appropriate applications and technology solutions and design all data flow charts and diagrams
 • Coordinate with all business and IT partners and analyze all business requirements of clients and provide resolutions for all business and IT associate issues
 • Coordinate with infrastructure and operations departments and maintain compliance to all applicable regulations and provide solutions for process optimization

 

Qualifications/ Skills:

 • Bachelor’s Degree in the field of Computer Science / Engineering, Information Technology or Business Information systems or related field
 • Previous Experience in similar role or in Card Payment industry will be considered as a strong advantage
 • Strong analytical and conceptual thinking skills
 • Excellent planning, reporting, problem solving and organization skills.
 • Ability to quickly absorb technical concepts and effectively communicate them to a non-technical audience
 • Ability to work on multiple projects/systems simultaneously
 • Team player with excellent interpersonal and relationship skills
 • Excellent spoken and written Greek and English communication skills
 • Basic knowledge of programming languages and experience with REST based APIs will be considered as advantage

JCC is seeking to recruit a dynamic individual to fulfil the role of a Cyber Security Analyst for its Technology Infrastructure department based in Nicosia.

The ideal candidate should be a strong team player, possess strong analytical skills and be able to effectively multitask in a fast-paced, demanding and highly regulated environment. The Cyber Security Analyst will ensure that the day-to-day activities related to security monitoring and incident response run smoothly. Will coordinate urgent and complex incidents and ensure that appropriate countermeasures are taken in a timely manner.

 

Job Duties:

 • Manage JCC’s SIEM solution and configure correlation rules on the system.
 • Manage other security systems such as EDR, File Integrity Monitoring etc
 • Monitor and analyse logs/alerts/reports from various systems and applications to identify threats and baseline deviations
 • Manage/investigate alerts, report security incidents and coordinate to ensure their timely resolution
 • Ensure Security Operations Centre (SOC) is up to date with the latest changes to JCC’s environment
 • Seek, analyse and use cyber threat intelligence from vendors, 3rd party vulnerability announcements, and other intelligence feeds to identify and evaluate current and emerging security risks
 • Report current and emerging security risks to Information Security Function
 • Performs proactive threat hunting
 • Lead and execute the vulnerability assessment to identify weaknesses, assess the effectiveness of existing controls and recommend remediation actions to the responsible stakeholders
 • Works with Information Security Function to define the scope of the penetration tests with external vendors

Required skills/qualifications: 

 • Network traffic analysis tools such as Wireshark, TCPDump etc
 • Basic understanding of Windows, Active Directory, Linux, TCP/IP networking and security best practices
 • Understanding of internet protocols such as HTTP, SMTP, DNS, SSL/TLS etc
 • Experience with vulnerability scanning tools
 • Experience in log analytics/SIEM tools
 • Experience in cyber security controls (such as NG Firewalls, IPS, Email/Web security, Web application firewalls, EDR/NDR, DLP etc)
 • Analytical and critical thinking with attention to detail
 • Self-motivated and able to work under minimal supervision
 • Minimum 3 years of experience working in SOC or other Cybersecurity field

Nice to have skills/qualifications:

 • Experience with commercial or opensource Threat Analysis tools
 • Programming (i.e., Python, Bash, C)
 • Experience in Ethical hacking/Penetration testing
 • Web application security
 • Computer forensics/Malware analysis
 • Security related Qualifications (CISSP, GCIH, CEH, OSCP)

Academic Qualifications:

 • Computer Science/Engineering or Cyber/Information Security degree or equivalent work experience
 • Master’s Degree in Information Security related field will be considered an advantage.

 

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate. All applications will be handled with complete confidentiality.

JCC is seeking to recruit a dynamic individual to fulfil the role of an Issuing Technical Analyst for its Digital, Information & Technology Department based in Nicosia.

The ideal candidate should be a strong team player, possess strong analytical skills and be able to effectively multitask in a fast-paced and demanding environment.

The Issuing Technical Analyst will work exclusively on the Issuing Card Management System being responsible for the evaluation, design, implementation, and ongoing support of the Card Management Applications.

 

Job Duties/ Main Responsibilities:

 • Act as the lead subject matter expert for the Issuing Card Management System.
 • Analyze business and technical requirements.
 • Translate client’s requirements into technical solutions.
 • Perform software analysis, programming, testing, and debugging.
 • Provide support to users for Card Management Systems functionalities.
 • Develop comprehensive end to end test cases and execute testing at data, interface and application levels to confirm that these are designed in accordance with business requirements.
 • Drive project delivery from project inception through to deployment and postproduction support.
 • Conduct root cause analysis to investigate problems and errors.
 • Liaise with software vendors for new functionalities and changes.
 • Perform technical and operational training to users.

 

Personal Skills, Knowledge, Experience and Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or equivalent in Computer Science or other relevant subjects.
 • Minimum 4 years of experience in similar position and industry.
 • Experience in Payment Cards and/or Card Issuing systems is requirement.
 • Good Knowledge of SQL and PL/SQL is requirement.
 • Strong understanding of testing concepts and methodologies.
 • Programming skills in C, C++ or JAVA will be considered an advantage.
 • Hands on experience in all phases of test execution.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Excellent spoken and written Greek and English communication skills.

 

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate.

All applications will be handled with complete confidentiality.

JCC is seeking to recruit a dynamic individual to fulfil the role of a Technical Analyst to be part of its IT Business Applications & Strategy Department based in Nicosia.

The ideal candidate should be a strong team player and should possess strong analytical and problem-solving skills and be able to effectively multitask in a fast-paced environment.

The Technical Analyst will be responsible to review the payment schemes bulletins from VISA & MasterCard and ensure ongoing card scheme compliance on JCC platform. Additionally, will be responsible to prepare technical requirements for the vendors and be able to coordinate with payment schemes for clarifications and vendors in creating the final solution.

 

Job Duties/ Main Responsibilities:

 • Review Payment Scheme bulletins and translate Scheme requirements into technical solution documents and liaise with vendors to finalize the technical details of the solution.
 • Be able to classify the bulletin into E-Commerce, Face-to-Face (F2F), Authorization or Clearing related.
 • Collaborate with internal and external stakeholders to understand the technical changes required.
 • Prioritize and manage multiple requests, projects, and activities typically working under pressure.
 • Manage projects relating to the card payment switch from technology perspective including requirement gathering, implementation, testing, production deployment and post-production support.

 

Personal Skills, Knowledge, Experience and Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in the field of Computer Science / Engineering, Information Technology or Business Information systems or related field.
 • Understanding of card payment cycles such as authorization (F2F or ecommerce)/clearing/ settlement.
 • Previous experience in similar role.
 • Experience in Payment Schemes monthly releases for enhancements/compliances related with Card Payment industry.
 • Excellent planning, reporting, problem solving and organization skills.
 • Strong analytical and conceptual thinking skills.
 • Basic knowledge of programming languages will be considered as advantage.
 • Ability to quickly absorb technical concepts and effectively communicate them to a non-technical audience.
 • Ability to work on multiple projects/systems simultaneously.
 • Team player with excellent interpersonal and relationship skills.
 • Excellent spoken and written Greek and English communication skills.

 

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate.

All applications will be handled with complete confidentiality.

JCC is seeking to recruit a dynamic individual to fulfil the role of a Database Administrator for its Technology Infrastructure department based in Nicosia.

The ideal candidate should be a strong team player, possess strong analytical skills and be able to effectively multitask in a fast-paced, demanding and highly regulated environment. The Database Administrator will ensure that the day-to-day activities related to database management run smoothly.

 

Job Duties:

 • Function as a database administration subject matter expert, providing technical guidance and support in all aspects of database administration.
 • Analyse business and technical requirements to determine the most appropriate database solutions that align with business objectives, including commercial and open-source options.
 • Translate customer requirements into technical solutions and ensure seamless integration and optimal performance using various database technologies, including Microsoft SQL, Oracle and DB2.
 • Perform software analysis, scripting, testing, and troubleshooting to develop and maintain robust and efficient database systems for various database platforms.
 • Provide comprehensive support to users, addressing their questions and issues related to database functionalities, irrespective of the underlying technology.
 • Develop and execute comprehensive end-to-end test cases, validating database system design and functionality based on business requirements and considering various database architectures.
 • Take ownership of project delivery, overseeing the entire project lifecycle from design to deployment and post-deployment support for various database platforms.
 • Conduct in-depth root cause analysis to investigate and resolve issues and errors, minimize system disruption, and optimize performance across multiple database technologies.
 • Collaborate with software vendors and open-source communities to evaluate and implement new features and system changes, ensuring continuous improvement.
 • Deliver technical and operational training to users, enabling them to effectively utilize and maximize the benefits of database systems, including various commercial and open-source options.
 • Designing database backup, archiving, and storage strategy.
 • Identifying, reporting, and managing database security issues, audit trails, and forensics.

 

Required skills/qualifications: 

 • Strong database administration skills.
 • Extensive knowledge of SQL and PL/SQL, with hands-on experience in Microsoft SQL and Oracle databases.
 • Solid understanding of testing concepts and methodologies to ensure the delivery of high-quality and reliable database solutions for multiple database platforms.
 • Proficiency in scripting languages (e.g., PowerShell, Python, or Bash) for task automation and database administration.
 • Proven experience in all phases of test execution, including test planning, execution, and reporting.
 • Excellent analytical and problem-solving skills with the ability to efficiently identify and resolve complex database issues.
 • Excellent communication skills, both verbal and written, in Greek and English, enabling effective collaboration and clear documentation.
 • Self-motivated and able to work under minimal supervision.
 • Minimum of 5 years of relevant experience in a similar position and industry.

 

Nice to have skills/qualifications:

 • Familiarity with Oracle Golden Gate for real-time data replication and integration
 • Knowledge of Oracle Data Guard for database high availability and disaster recovery.
 • Knowledge of IBM DB2/HADR.
 • Experience in Microsoft Always-On for database failover clustering and availability solutions.
 • Experience in database administration on cloud-based platforms
 • Familiarity with MariaDB, MySQL and NoSQL technologies

 

Academic Qualifications:

 • Computer Science/Engineering degree or equivalent work experience.

 

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate.

All applications will be handled with complete confidentiality.

 

JCC is seeking to recruit a dynamic individual to fulfil the role of a Software Support Engineer to be part of its Digital, Information & Technology Department based in Nicosia.

The ideal candidate should be a strong team player and should possess strong analytical and problem-solving skills and be able to effectively multitask in a fast-paced environment.

Support Engineer will play a crucial role in providing technical assistance and support to our customers and internal teams. Candidate will be responsible for resolving technical issues related to the e-commerce platform, ensuring smooth operations, and delivering top-notch customer support. Additionally, candidate will actively contribute to software improvement initiatives, identifying areas for enhancement and working closely with the development team and the software vendors to implement solutions that enhance platform performance and user experience.

 

Job Duties/ Main Responsibilities:

 • Respond to customer inquiries and provide prompt, professional, and efficient support via various communication channels, including email, phone, and ticketing system.
 • Diagnose and troubleshoot technical issues reported by customers and internal stakeholders related to the e-commerce platforms, integrations, APIs, and other software components.
 • Collaborate with cross-functional teams, including vendors, product managers, and quality assurance, to escalate and resolve complex technical issues in a timely manner.
 • Analyze trends in reported issues to identify potential areas for improvement and work proactively to prevent recurring problems.
 • Work closely with software vendors to implement new solutions or changes that enhance platform performance and user experience.
 • Develop comprehensive end to end test cases and execute testing at data, interface, and application levels to confirm that these are designed in accordance with business requirements.
 • Assist in user acceptance testing (UAT) and quality assurance activities to ensure product stability and reliability.
 • Perform technical and operational training to users.

 

Personal Skills, Knowledge, Experience and Qualifications: 

 • Bachelor’s Degree or equivalent in Computer Science or other relevant subjects.
 • Knowledge of Web services, API integrations and authentication services.
 • Basic Knowledge of Linux and Microsoft operating systems.
 • Basic knowledge of SQL, PL/SQL and database systems.
 • Hands on experience in all phases of test execution.
 • Strong troubleshooting and problem-solving skills with the ability to analyze and resolve complex technical issues.
 • Ability to quickly absorb technical concepts and effectively communicate them to a non-technical audience.
 • Ability to work on multiple projects/systems simultaneously.
 • Team player with excellent interpersonal and relationship skills.
 • At least 1 year of experience in software support position or a related role will be considered an advantage.
 • Basic knowledge of programming languages will be considered an advantage.
 • Previous experience in ecommerce Payment systems will be considered an advantage.
 • Familiarity with e-commerce platforms and systems, such as Magento, Shopify, WooCommerce, or similar will be considered an advantage.
 • Strong professional speaking and writing skills in both Greek and English.

 

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate.

All applications will be handled with complete confidentiality.

JCC is seeking to recruit a dynamic individual to fulfil the role of Integration Engineer to be part of its Digital, Information & Technology Department based in Nicosia.

The ideal candidate should be a strong team player and should possess strong analytical and problem-solving skills and be able to effectively multitask in a fast-paced environment.

The Integration Engineer will be responsible for coordinating with vendors regarding Electronic Cash Register (ECR) implementations which is the integration between third party vendors’ systems and JCC POS terminals. Additionally, will be responsible to prepare technical requirements for the vendors, perform quality assurance testing of the implementations and be able to troubleshoot communication issues between Cash Registers and POS terminals.

 

Job Duties/ Main Responsibilities:

 • Gain deep understanding of JCC’s ECR protocols.
 • Collaborate with vendors to understand their requirements and provide technical support during the implementation and the testing cycles of the ECR integrations.
 • Troubleshoot and resolve connectivity issues between integrated systems.
 • Conduct Quality Assurance testing to identify and resolve any technical issues.
 • Perform regression testing to ensure that updates or changes do not affect the solution.
 • Create and maintain technical documentation for integration processes.

 

Personal Skills, Knowledge, Experience and Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in the field of Computer Science / Engineering, Information Technology or Business Information systems or related field.
 • Basic understanding of TCP/IP communication protocols.
 • Basic understanding of API technology
 • Basic knowledge of programming languages will be considered as advantage.
 • Previous experience in similar role will be consider as strong advantage.
 • Excellent planning, reporting, problem solving and organization skills.
 • Strong analytical and conceptual thinking skills.
 • Ability to quickly absorb technical concepts and effectively communicate them to a non-technical audience.
 • Ability to work on multiple projects/systems simultaneously.
 • Team player with excellent interpersonal and relationship skills.
 • Excellent spoken and written Greek and English communication skills.

 

An attractive remuneration package will be offered to the successful candidate.

All applications will be handled with complete confidentiality.

  Φόρμα Επικοινωνίας
  * υποχρεωτικά πεδία
  Εν συντομία πείτε μας τι είδους δουλειά κάνετε. Παρακαλώ μην αναφέρετε τα πτυχία σας, απλά αναφερθείτε σε αυτό που είστε καλοί.
  Ακαδημαϊκό υπόβαθρο:

  Δήλωση Εμπιστευτικότητας για Αιτητές Εργοδότησης

  Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας της JCC για λεπτομέρειες που αφορούν τους τρόπους με τους οποίους η JCC θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που θα λάβει μέσω της αίτησής σας για εργοδότηση στην JCC και τα δικαιώματα που έχετε κάτω από τον νόμο περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να εκτυπώσετε αυτή τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας για μελλοντική αναφορά. Η αίτησή σας και τα σχετικά προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρηθούν από την JCC για μια περίοδο ενός έτους μετά την υποβολή της αίτησής σας. Εάν επιθυμείτε να εργοδοτηθείτε στην JCC μετά το πέρας αυτής της περιόδου, θα πρέπει να υποβάλετε εκ νέου αίτηση.