ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά
Διευθύνων Σύμβουλος
Δρ. Νικόδημος Δαμιανού


Ανώτερος Διευθυντής Λειτουργικών Εργασιών
Άρης Κούρρης

Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής και Γραμματέας της εταιρείας
Μιχάλης Σκέντερ

Διευθυντές Τμημάτων

Μιχάλης Σιάηλος
Πωλήσεις & Μάρκετινγκ

Νίκος Ζύγκας
Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημήτρης Παπαφιλίππου
Επιχειρηματικές Εφαρμογές & Στρατηγική

Πάρης Ανδρέου
Τεχνολογικές Υποδομές

Μαρία Καλλή
Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης

Γιάννης Ισαίας
Ασφάλεια Πληροφοριών & Διαχείριση Κινδύνων

Αντωνία Σισμάνη
Επικοινωνία & Υποστήριξη Πελατών