ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά
Διευθύνων Σύμβουλος
Δρ. Νικόδημος Δαμιανού


Ανώτερος Διευθυντής Λειτουργικών Εργασιών
Άρης Κούρρης

Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής και Γραμματέας της εταιρείας
Μιχάλης Σκέντερ

Διευθυντές Τμημάτων

Μιχάλης Σιάηλος
Πωλήσεις & Μάρκετινγκ

Νίκος Ζύγκας
Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημήτρης Παπαφιλίππου
Επιχειρηματικές Εφαρμογές & Στρατηγική

Πάρης Ανδρέου
Τεχνολογικές Υποδομές

Κωνσταντίνος Θεοδώρου
Κεντρικών Λειτουργικών Εργασιών
(Εκτελών Χρέη) Επικοινωνία Πελατών & Υπηρεσίες Παρακολούθησης Συναλλαγών

Μαρία Καλλή
(Εκτελών Χρέη) Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης

Γιάννης Ισαίας
Ασφάλεια Πληροφοριών & Διαχείριση Κινδύνων