ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά
Διευθύνων Σύμβουλος
Άρης Κούρρης (Εκτελών Χρέη)
Μιχάλης Σκέντερ (Εκτελών Χρέη)


Ανώτερος Διευθυντής Λειτουργικών Εργασιών
Άρης Κούρρης

Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής και Γραμματέας της εταιρείας
Μιχάλης Σκέντερ

Διευθυντές Τμημάτων

Μιχάλης Σιάηλος
Πωλήσεις & Μάρκετινγκ

Νίκος Ζύγκας
Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημήτρης Παπαφιλίππου
Επιχειρηματικές Εφαρμογές & Στρατηγική

Πάρης Ανδρέου
Τεχνολογικές Υποδομές

Μαρία Καλλή
Ψηφιακές Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης

Γιάννης Ισαίας
Ασφάλεια Πληροφοριών & Διαχείριση Κινδύνων

Αντωνία Σισμάνη
Επικοινωνία & Υποστήριξη Πελατών