ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά
Γενικός Διευθυντής (Εκτελών Χρέη)
Μάρκος Σιαρλή

Ανώτερος Διευθυντής Λειτουργικών Εργασιών
Άρης Κούρρης

Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής και Γραμματέας της εταιρείας
Μιχάλης Σκέντερ

Διευθυντές Τμημάτων

Μιχάλης Σιάηλος
Πωλήσεις & Μάρκετινγκ

Νίκος Ζύγκας
Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημήτρης Παπαφιλίππου
Επιχειρηματικές Εφαρμογές & Στρατηγική

Πάρης Ανδρέου
Τεχνολογικές Υποδομές

Μαρία Καλλή
Ψηφιακές Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης

Γιάννης Ισαίας
Ασφάλεια Πληροφοριών & Διαχείριση Κινδύνων

Αντωνία Σισμάνη
Επικοινωνία & Υποστήριξη Πελατών