ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά

Έντυπα Αιτήσεων


Έντυπo αιτήσεων εμπόρων
Αίτηση για λήψη των μηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων μέσω ηλ. ταχυδρομείου


Οδηγίες Αποδοχής


Οδηγός αποδοχής καρτών
Οδηγός βέλτιστης πρακτικής για τον αποδέκτη
Category: Ξενοδοχεία
Οδηγίες της Visa για τον τομέα ενοικίασης αυτοκινήτων [Αγγλικά]
Category: Ενοικιάσεις Αυτοκίνητων
Οδηγίες της Visa για τον ξενοδοχειακό τομέα [Αγγλικά]
Category: Ξενοδοχεία
Οδηγίες της Visa για τον ξενοδοχειακό τομέα
Category: Ξενοδοχεία
Οδηγίες χρήσης του JCC Payment Gateway [Αγγλικά]


Developer's documentation


Wordpress Woocommerce plugin
Οδηγός εγκατάστασης Wordpress Woocommerce plugin [Αγγλικά]
Prestashop plugin
Οδηγός εγκατάστασης Prestashop plugin [Αγγλικά]


Mnemonics


Περιγραφή των mnemonics


Όροι Συμμετοχής


Όροι Συμμετοχής στα συστήματα καρτών
Λίστα Εγκεκριμένων Υπεργολάβων


Όροι και Κανονισμοί


Λίστα FATF
Πολιτική Αποδοχής Πελατών
Κριτήρια Πρόσβασης & Τιμολόγηση


Φυλλάδια


JCC Service Guide [Ελληνικά & Αγγλικά]
JCCdcc Quick Reference Guide [Ελληνικά & Αγγλικά]
EMV 3D Secure


Έντυπα υπηρεσίας myLoyalty


myLoyalty -flyer [Αγγλικά]
myLoyalty -Privacy Statement (Merchants) [Αγγλικά]
myLoyalty -Terms and Conditions for the use of Website (Merchants) [Αγγλικά]
myLoyalty -Terms and Conditions for the participation (Merchants) [Αγγλικά]
myLoyalty -Privacy Statement (Users) [Αγγλικά]
myLoyalty -General Terms and Conditions (Users) [Αγγλικά]


JCC POS Τερματικά: Οδηγοί Χρήσης


Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής JCC SoftPOS [Ελληνικά & Αγγλικά]
Οδηγός χρήσης τερματικού [Verifone] -Βασική έκδοση
Οδηγός χρήσης τερματικού [Verifone] -Διευρημένη έκδοση
Οδηγός χρήσης τερματικού [Ingenico] -Βασική έκδοση
Οδηγός χρήσης τερματικού [Ingenico] -Διευρημένη έκδοση
Οδηγός χρήσης τερματικού [Castle MP200] -Βασική έκδοση


Πιστοποιητικά


ISO 27001
PCI DSS