ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά

Η JCC ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

Τι είναι η ηλεκτρονική σφραγίδα (eSeal);
Η ηλεκτρονική σφράγιση εγγράφων (eSeal) σχετίζεται με νομική οντότητα (επιχείρηση ή οργανισμό) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα η περισσότερα άτομα εντός της νομικής οντότητας για την ασφαλή και γρήγορη σφράγιση πολλαπλών εγγράφων. Η eSeal σφραγίζει τα έγγραφα σας και πιστοποιεί την εγκυρότητα των σφραγισμένων εγγράφων.

Τι είδη eSeal προσφέρουμε;

 • Η JCC σε ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκής Νομοθεσία 910/2014 (eIDAS) προσφέρει 2 είδη ηλεκτρονικών σφραγίδων:​
  • Εγκεκριμένη eSeal σε USB
  • Εγκεκριμένη απομακρυσμένη eSeal
 • Η eSeal προσφέρεται σε διαφορετικά επίπεδα νομικής εγκυρότητας αλλά το μοναδικό επίπεδο που έχει νομική ισχύ και μπορεί να γίνει αποδεκτό στο δικαστήριο είναι η λύση eSeal της JCC.
JCC eSIGNATURES
Πλεονεκτήματα της απομακρυσμένης eSeal
 • Εξατομικευμένη εμπειρία πελάτη με ευκολία χρήσης της λύσης
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία σφράγισης εγγράφων​
 • Άμεση πιστοποίηση εγγράφων​
 • Πιστοποιημένη μέθοδος για την εξακρίβωση στοιχείων των πελατών
 • Ακολουθούνται διεθνείς κανονισμοί όπως καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος (AML) και GDPR​
 • Οικονομική
 • Εξασφάλιση της εγκυρότητας του εγγράφου​
 • Διαβεβαίωση της ταυτότητας του υπογράφων​
 • Διασφάλιση μέσω ελέγχου και χρονοσφραγίδας την νομική υπόσταση του εγγράφου
 • Αυτοματοποιημένη σφράγιση πολλαπλών εγγράφων

  Αίτηση για ηλεκτρονική σφραγίδα

  * υποχρεωτικά πεδία