ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΑγγλικάΕλληνικά

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και ακολουθώντας τα σχετικά διεθνή πρότυπα για Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά, η JCC ενημερώνει τους Συνδρομητές της ότι θα προβεί στην ανάκληση των παρακάτω Αρχών Πιστοποίησης την Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021:

  • JCC CA for EU Qualified e-Signatures and Authentication
  • JCC CA for EU Qualified e-Seals

Η JCC έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης, όλα τα πιστοποιητικά που είχαν εκδοθεί από τις παραπάνω Αρχές Πιστοποίησης να έχουν αντικατασταθεί με νέα Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά από τις ακόλουθες Αρχές Πιστοποίησης:

  • JCC Issuing CA for eSignatures
  • JCC Issuing CA for eSeals

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +357 22 868500 ή στο trust-services@jcc.com.cy

Μοιραστείτε το